Accés usuaris registrats

Salut visual i teletreball

Amb el confinament ens hem vist obligats a teletreballar i això ha pogut comportar certa fatiga visual. A continuació, us detallem una sèrie de mesures per millorar la nostra salut ocular.

Amb el confinament ens hem vist obligats a teletreballar i això ha pogut comportar certa fatiga visual. A continuació, us detallem una sèrie de mesures per millorar la nostra salut ocular.

DISTÀNCIA DE TREBALL

És important mantenir una distància adequada (30-40 cm) quan es realitzen tasques de visió propera (estudiar, llegir, ordinador, videojocs, tasques de despatx…) evitant acostar-se en excés.

PAUSES DE DESCANS

Quan s’està estudiant cal auto imposar-se certes pauses de descans. Aixecar-se i moure’s durant un minut per cada 30 minuts treballats. 

Al realitzar tasques de visió propera (llegir, estudiar, jocs d’ordinador …) és interessant, canviar la mirada de tant en tant cap a objectes llunyans i intentar observar-los el més detalladament possible, amb la finalitat de canviar d’enfocament i relaxar la visió

POSTURA DE TREBALL

La postura que adoptem quan estem asseguts per llegir o escriure ha de ser dreta, mantenint l’esquena i les espatlles rectes. S’ha d’evitar llegir estirat al llit, llevat que es pugui fer correctament incorporat. La taula i la cadira de treball han de ser adequades a l’alçada de la persona. La cadira ha de permetre recolzar els peus còmodament a terra, i la taula ha de ser confortable per poder recolzar bé els colzes.

CONDICIONS AMBIENTALS

L’habitació d’estudi ha d’estar ventilada i s’han d’evitar ambients carregats. S’ha de procurar tenir una il·luminació correcta, tant la general de l’habitació com la directa sobre la tasca que realitzem en visió propera. La llum s’ha d’orientar de manera que s’evitin possibles reflexos i ombres que puguin ser molestos (per exemple, una persona dreta haurà de tenir la llum a la seva esquerra).

POSICIÓ ÒPTIMA

Col·locar els quaderns i llibres amb una inclinació d’uns 20º ens permetrà treballar de manera més relaxada que si ho fem amb una superfície plana.

RECOMANACIONS PER VEURE LA TELEVISIÓ

Hem de procurar mirar la televisió a una distància mínima de 2 a 2.5 m. i no fer-ho mai a les fosques, sempre cal tenir una il·luminació ambiental que no produeixi reflexos a la pantalla.

Centre Ocular Quirúrgic de Terrassa