Accés usuaris registrats

Servei d'atenció al mutualista

Resolem les vostres queixes i reclamacions

Atenció al mutualista

El Servei d’Atenció al Mutualista és un òrgan que té com a missió la recepció i resolució de les queixes o reclamacions presentades pels mutualistes, adherits i tercers perjudicats o als seus drethavents, referents als serveis prestats per la Mútua.

Està dirigit pel responsable del Servei d’Atenció al Mutualista, el qual serà una persona amb honorabilitat comercial i professional i amb coneixement i experiència adequats per exercir les seves funcions.

934 188 170