Accés usuaris registrats

Què és l’Ajuda Econòmica de la Dependència

Ajuda Econòmica de la Dependència (AED)

T’has preguntat mai, què passaria si un accident et deixa en cadira de rodes? I si la teva pensió de jubilació no és suficient per pagar-ne una residència? 

En el cas de que et trobis en qualsevol d’aquestes situacions, a la Mútua et podem ajudar amb una renda de mensual vitalícia de 500€, 1.000€ ó 1.500€ a partir del reconeixement oficial per part de l’organisme competent d’alguna d’aquestes dues situacions:

Dependència Severa (Grau 2)
S’entén per persona amb severa dependència aquella que té una limitació física o psíquica irreversible.
Necessita ajuda per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària, però no requereix suport extern per a la seva autonomia personal.

Gran Dependència (Grau 3)
S’entén per persona gran dependent aquella que té una manca total d’autonomia física, mental, intel·lectual o emocional.
Necessita ajuda continua per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària amb l’ajut permanent d’un/a cuidador/a o suport extern.

AVANTATGES

Subscripció per a persones d’entre 20 i 66 anys (ampliable a 74 anys en el cas de Gran Dependència).

La prima no s’incrementa amb l’edat de la persona assegurada.

La prestació cobreix a la persona assegurada mentre visqui.

S’abona sigui quina sigui l’edat en què es causa la situació de dependència.

TENS ALGÚN DUBTE?

FAQ's

La Mútua ha fet un recull de qüestions més freqüents que poden ser d’ajuda per consultes relacionades amb l’Ajuda Econòmica a la Dependència.

Contacte

Si tens més dubtes pots posar-te en contacte amb nosaltres i intentarem resoldre qualsevol pregunta.