Accés usuaris registrats

Subsidi Mèdic Quirúrgic-FAQ’s

FAQ's

Servei Mèdic Quirúrgic (SMQ)

La Mútua ha fet un recull de les qüestions més freqüents per consultes relacionades amb el Servei Mèdic Quirúrgic.

Sí. La nostra Mútua ofereix unes cobertures diferenciades respecte al d’altres asseguradores, oferint llibertat d’elecció i compensacions sense limitació en casos d’intervenció i/o hospitalització. A més, complementa les prestacions que ofereixen altres mútues.

Actualment, la quota anticipada o a compte és de 25,50€ al mes per persona + 1€ d’aportació a reserves voluntàries durant 44 mesos per persona, independentment de l’edat, el sexe, la residencia o el parentiu.

No, respectant el nostre principi de solidaritat, les quotes són sempre iguals per a tothom.

El mutualista pot donar d’alta a familiars fins a un 3r. grau de parentiu. Des de la parella, cònjuge, fills, nets, pares, germans, nebots…

No, els familiars poden tenir comptes independents pels càrrecs i abonaments.

Com més aviat millor. L’ideal és fer-ho quan se signa el contracte indefinit a “la Caixa”. Durant el primer any gaudiràs de grans avantatges.

Depèn. Existeix un temps de carència en algunes cobertures.

No. La quota que es cobra mensualment no varia amb l’edat.

Sí, sense variació de la quota mensual i gaudint dels mateixos avantatges i cobertures com fins ara.

Els pagaments de les prestacions mèdiques es realitzen en un termini màxim d’una setmana, i s’abonen en el mateix compte on es carreguen els rebuts.

Es disposa d’un termini de fins a dos mesos a partir de la data de pagament per presentar les despeses a la Mútua.

Es pot arribar a recuperar fins al 90% del cost real. En tots els casos (intervencions, hospitalitzacions i tractaments), s’aplicarà un topall màxim de 60.000€ d’import presentat en el període de 12 mesos consecutius, computats des de la data de les factures emeses pels facultatius.

Sí, estan cobertes amb 1 any de carència.

Són centres i facultatius que ofereixen unes tarifes preferents als nostres mutualistes, en alguns casos substancialment més baixes, fins i tot per a aquelles despeses sobre les quals la Mútua no ofereix cobertura.

No, existeix total llibertat d’elecció de centres i facultatius.

Sí, pots anar arreu del món i no cal cap autorització.

No, no estan cobertes les visites/consultes mèdiques presencials, excepte les que formen part d’una hospitalització. 

TENS ALGÚN DUBTE?

Si tens més dubtes, posa’t en contacte amb nosaltres.