Accés usuaris registrats

Què és l'Ajuda Econòmica d'Orfenesa?

Pensió mensual de fins a 900€

Què és l'Ajuda Econòmica d'Orfenesa (AEO)?

És una pensió mensual de fins a 900€ en cas de defunció dels progenitors, independentment de la causa de defunció, que s’abonarà als fills que es beneficiaran fins que arribin a l’edat de 21 ó 25 anys, amb l’opció de contractar de forma addicional una revalorització del 2% anual perquè la quota creixi anualment.

Avantatges

Pensió mensual fins a 900€ per defunció dels progenitors

Amb independència de la causa de la defunció

Pensió mensual als beneficiaris fins als 21 ò 25 anys

Podem triar fins a 3 trams de pensió: 360€, 600€ i 900€

Beneficis

Permet assegurar els nets del mutualista

No hi ha carències

Amb baixa sinistralitat es retorna una part de la quota anual

Aquest servei forma part d’una pòlissa col·lectiva realitzada per VidaCaixa S.A / Pòlissa núm. 814068