Accés usuaris registrats

Què és la Mútua?

La Mútua:

una història de solidaritat i compromís

La Mútua neix als anys 50 fruit de la preocupació d’alguns empleats de “la Caixa” per recolzar a companys que patien situacions adverses i necessitaven ajuda econòmica. Amb les seves aportacions econòmiques van crear un fons d’ajuda mútua per atendre el pagament de subsidis adequats en cas de defunció de l’empleat.

Actualment, fidel al seu esperit fundacional, la Mútua és molt més que una entitat que ofereix compensacions econòmiques. Avui dia, la Mútua s’ha consolidat com un model d’èxit sanitari, econòmic i social que recolza a 30.000 persones, entre empleats i familiars. Els protegeix davant contingències adverses, mitjançant un sistema solidari entre els mutualistes.

Dues branques d'actuació

Servei
mèdic quirúrgic

Ajuda
econòmica d'orfenesa

Una missió
única

La missió de la Mútua és dotar a tots els mutualistes i als seus familiars d’un sistema solidari de captació de fons i una atenció personalitzada per tal d’atendre les necessitats econòmiques que es presentin de malalties o accidents greus de la manera més ràpida i eficaç possible.

Visió i valors
que creen vincles

La Mútua basa el seu compromís en valors corporatius com la qualitat, la solidaritat i la tranquil·litat davant del futur. En el procés de la prestació del servei, la Mútua també vol ser propera, àgil, eficaç i eficient. Aquests valors són la identitat i fonaments de l’activitat de la Mútua a través dels quals crea vincles amb el mutualistes.

La Mútua en dades

persones
assegurades

anys de
mitjana d'edat

homes / dones

factures
pagades

milions d'euros de facturació en primes

milions d'euros de prestacions pagades