Accés usuaris registrats

Què és el Servei Mèdic Quirúrgic?

Cobertura fins a un 90% de les despeses

Què és el Servei Mèdic Quirúrgic (SMQ)?

És un sistema de reemborsament de despeses mèdiques que cobreix als assegurats fins a un 90% de les despeses incorregudes en tractaments o actes medico-quirúrgics. Té una quota mensual de 25,50€ + 1€ d’aportació a reserves voluntàries durant 44 mesos per persona i per a tothom amb independència de l’edat, parentiu i estat de salut de la persona. Les condicions s’estableixen en el Reglament i els reemborsaments de les factures es compensen en funció dels percentatges que s’hi indiquen, tenint en compte el principi de complementarietat.

Cobertures mèdiques úniques

Descomptes en centres mèdics concertats

De 50% a 90% en intervencions quirúrgiques

De 60% a 90% en proves de diagnòstic

50% en tractaments medicamentosos realitzats per un especialista en centre mèdic (ozonoterapia)

40% en reproducció assistida

50% en tractaments de cèl·lules mare, àcid hialurònic, factors de creixement i teràpia neural

40% en osteopatia, quiropràctica, acupuntura, reflexologia i ones de xoc

40% en logopèdia, psicoteràpies, trastorns alimentaris i rehabilitació

40% en plantilles, estudi de la marxa i cadires de rodes

40% en odontologia i ortodòncia

40% en vidres d'ulleres, lentilles i audiòfons

De 50% a 90% en oncologia integrativa: proves genòmiques