Accés usuaris registrats

Robert A. Mir Orfila, nou President de la Mútua

La Junta Directiva de la Mútua, va nomenar per unanimitat el Sr. Robert A. Mir Orfila nou President de la Mútua.

La Junta Directiva de la Mútua, reunida al seu domicili social, el dia 20 de novembre de 2019, va aprovar, per unanimitat i amb efecte immediat el nomenament del senyor Robert A. Mir i Orfila com a President de la Mútua. Aquest fet es produeix amb motiu de la defunció del senyor Pere Freixas i Puigdomènech, President de l’entitat des de l’any 2006.

Robert A. Mir i Orfila

(Maó, 1947). La seva carrera professional ha estat sempre lligada a “la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona” desenvolupant diferents càrrecs com el d’Interventor, Director d’Oficina i Responsable de Riscos de Zona.

La dedicació a entitats altruistes ha estat una constant a la vida del senyor Mir, la qual cosa el va portar a col·laborar a la Mútua del Personal de la Caixa, on s’incorpora a l’equip de la Junta Directiva l’any 2008, primer com a vocal i després com a Vicepresident, càrrec que ha estat exercint des de l’any 2018.

Des d’aquest càrrec ha participat en la estratègia i evolució de la Mútua dels darrers anys, i ha conegut de primera mà les necessitats i inquietuds dels mutualistes que han portat ha millorar i fer créixer l’entitat any rere any.