Accés usuaris registrats

Com tractar l’excés de sudoració de mans i aixelles

Es desconeixen les causes d’aquesta afecció, que no és cap malaltia sinó una resposta exagerada a un estímul normal de la sudoració.
L’excés de sudoració de mans i aixelles, comunament associat a un augment de sudoració a les plantes dels peus, es coneix com hiperhidrosi palmar, axil·lar i plantar. A aquesta hiperhidrosi se li afegeix l’adjectiu primària perquè es desconeixen les causes d’aquesta afecció, que no és cap malaltia sinó una resposta exagerada a un estímul normal de la sudoració.
 
Hi ha una lleu predisposició familiar i una més gran incidència en el sexe femení. Els pacients que pateixen d’hiperhidrosi expliquen que, des de petits, ja havien notat aquest excés de sudoració que, ja al col·legi, els havia impedit tenir una relació normal amb els seus companys de classe, a causa del refús al contacte de les mans.
 
Posteriorment s’inicien els problemes amb l’escriptura, els afectats han d’usar paper secant i molt sovint se’ls corre la tinta en el paper. Un acte tan habitual com és donar la mà a una persona els representa un gran problema per la sensació de desgrat que segurament percebrà l’altra persona a causa de l’augment de sudoració.
 
Per mor d’aquesta problemàtica es produeix un estat natural de nerviosisme que molt sovint s’ha interpretat com la causa d’aquest excés de sudoració, fins al punt que alguns pacients s’han hagut de tractar amb tranquil·litzants.
 
Tanmateix, aquest estat de nervis no és la causa sinó l’efecte de l’hipersudoració, de manera que actua com un cercle viciós en el qual com més augmenta la sudoració més augmenta la intranquil·litat.

Hi ha múltiples tractaments locals com el clorur d’alumini en solució alcohòlica, l’àcid tànic, la ionoforesi com a tractament transcutani, entre altres

Tractaments

Hi ha múltiples tractaments locals com ara el clorur d’alumini en solució alcohòlica. L’àcid tànic, la ionoforesi com a tractament transcutani, etc; que poden disminuir la severitat de la sudoració, tot i que, en ser un tractament de per vida, els pacients finalment el solen deixar.

Les injeccions de Toxina Botulínica són una alternativa per als pacients que vulguin evitar el quiròfan. La seva principal indicació és la hiperhidrosi axil·lar o de zones especials, com el plec submamari o del front. Es tracta d’una intervenció poc agressiva però d’efectes temporals, per la qual cosa s’ha d’anar repetint.

Tractament quirúrgic: la toracoscòpia. El tractament quirúrgic de la hiperhidrosi palmar i axil·lar és molt antic. Consisteix a interrompre la via nerviosa per la qual es propaga aquest estímul de sudoració al qual es respon de forma exagerada i que s’anomena cadena simpàtica.

El tractament quirúrgic de la hiperhidrosi palmar i axil·lar és molt antic, consisteix a interrompre la via nerviosa a través de la qual es propaga aquest estímul de sudoració

La simpatectomia toràcica s’ha de practicar en els dos hemitòraxs separadament per solucionar l’afecció bilateral. Fins fa uns quinze anys, era una intervenció que no recomanava gaire perquè s’havia d’obrir el tòrax, per mitjà d’una toracotomia.

Els mateixos metges que visitaven aquests pacients desaconsellaven la intervenció quirúrgica perquè consideraven que el tractament tal vegada era més agressiu que la mateixa afecció.

Cirurgia videotoracoscòpica

En els darrers anys ja s’està fent la intervenció quirúrgica per tractar la hiperhidrosi mitjançant cirurgia videotoracoscòpica, la qual cosa vol dir que no cal obrir el tòrax perquè es fa la intervenció a través d’un orifici d’un centímetre a cada costat. El procediment requereix anestèsia general, però el pacient ja es desperta amb les mans seques i és donat d’alta entre 6 i 12 hores després. Un o dos dies més tard ja pot iniciar la seva vida normal.

Després de més de 600 intervencions de simpatectomia toràcica per videotoracoscòpia, els resultats d’aquesta cirurgia són d’una resolució completa de la hiperhidrosi palmar i axil·lar en el 99% dels casos. Pel que fa a la hipersudoració de les plantes dels peus, en la meitat dels casos, millora o desapareix.

Hi ha alguns efectes de la simpatectomia toràcica com el d’un excés de sequedat a les mans, que fan necessària l’aplicació de cremes hidratants en dos de cada deu pacients operats d’hiperhidrosi axil·lar. D’altra banda, en quatre o cinc de cada deu pacients es pot produir una lleu sudoració a l’esquena o a les cuixes (anomenada hipersudoració compensadora) que no és comparable a la de les mans o de les aixelles, excepte en un 5-8% dels casos en què és important.

Altres riscs de l’operació són els habituals de qualsevol altra intervenció quirúrgica feta sota anestèsia general, com ara que sagni, s’infecti o que es produeixi un pneumotòrax, tot i que són excepcionals.

L’aparició de la cirurgia mínimament invasiva toràcica, que no requereix obrir el tòrax per poder-la executar, ha representat una solució per a molts pacients amb hiperhidrosi palmar i axil·lar

Aplicació de clips sense seccionar el simpàtic

La demostració que interrompent el simpàtic amb la col·locació de clips s’obtenen uns resultats similars a la secció del simpàtic, i amb la possibilitat de retirar-los si es presenta una sudoració compensadora severa, ha fet introduir aquesta nova tècnica en la pràctica diària. Això permet, en casos de sudoració compensatòria molt severa de tornar a connectar la cadena simpàtica utilitzant un nervi intercostal.

En resum l’aparició de la cirurgia mínimament invasiva toràcica, que no requereix obrir el tòrax per dur-la a terme, ha representat que molts pacients amb hiperhidrosi palmar i axil·lar es poguessin beneficiar d’aquesta tècnica quirúrgica menys agressiva i amb uns resultats excel·lents i que, en molts casos, aquesta preocupació desaparegui del tot i tornar a sentir-se una persona normal.

Dr. Laureà Molins López-Rodó – Centre Mèdic Teknon