Accés usuaris registrats

Avís legal

L’accés al portal de la Mútua i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest Avís Legal.  La informació facilitada per la web és la vigent en la data de l’última actualització i la Mútua es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment. Els continguts del portal no constitueixen una oferta vinculant.

Política de privadesa i protecció de dades

La Mútua del Personal de “la Caixa”, M.P.S (la Mútua), amb NIF G60327798, recull i tracta les dades de caràcter personal, en base a la Llei 10/2003, sobre mutualitats de previsió social, i la Llei 20/2015, d’ordenació, supervisió i solvència.

La Mútua compleix la legislació respecte a la protecció de dades personals i adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei i Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, com també el que es disposa a la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (Llei 34/2002, d’11 de juliol).

La Mútua, tractarà les dades dels mutualistes i familiars associats, amb la finalitat d’establir la inclusió/exclusió de prestacions econòmiques ofertes i permetre el compliment eficaç dels serveis oferts i per a la mediació i gestió de les seves reclamacions.

Recollida de dades de caràcter personal en format paper o digital

Les dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la finalitat explícita, legítima i determinada pels diferents serveis.

La Mútua, adopta les mesures de seguretat necessàries d’acord amb la normativa aplicable de la Llei i Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679.

El termini de conservació de les dades lliurades, és el preceptiu per Llei.

Es poden utilitzar per prevenció de risc i de forma pseudonimitzada amb finalitats estadístiques.

Expedients històrics (si és defunció)
Encriptats, dissociació dades i password
Màxim  20 anys

Pre-Mutualistes (no alta)
Encriptats, dissociació dades i password
Màxim 20 anys (per atendre possibles reclamacions)

Curriculum Vitae
Màxim 1 any

No hi ha transferència internacional, ni decisions automatitzades.

La Mútua, pot cedir les dades a d’altres Administracions Públiques i tercers relacionats, per a la mateixa finalitat per a les quals són facilitades, només en els termes de les Lleis i Reglaments vigents.

Les dades seran comunicades a les entitats (encarregades de tractament) a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar si té dret a la prestació del servei que demana.

En l’exercici de les seves competències, la Mútua realitzarà les verificacions necessàries per comprovar l’exactitud de les dades que sol·licita.

No es preveu tractar posteriorment les dades personals per a una finalitat diferent de la que va motivar la seva recollida.

És requisit necessari, l’acceptació mitjançant la signatura, de totes les condicions exposades.

Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent.

Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de protecció de dades de la Mútua del Personal de “la Caixa”, M.P.S, en Edifici Trade, Torre Sud  C/ Gran Via Carles III, 84, 6a. planta – 08028 Barcelona

www.mutuapersonalcaixa.com
mutua@mutuapersonalcaixa.com
Telèfon: 93 418 81 70

Propietat intel·lectual i industrial

Les pàgines, la informació o els elements que conté el portal de la Mútua, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals la Mútua n’és titular o posseeix la llicència.

Responsabilitats

La Mútua no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de la Mútua; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes, com a virus informàtics o qualsevol altre; (iii) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.